Simone Fidati da Cassia a počátky české reformace

Variant title
Simone Fidati da Cassia e gli inizi della riforma in Boemia
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. [241]-247
Extent
[241]-247
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document