Příspěvek k neolitickým skliznovým nástrojům

Variant title
Ein Beitrag zur neolithischen Erntegeräten
Примечание к жатвенным орудиям неолита
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Binko, Jaroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. [161]-169
Extent
[161]-169
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document