Výbava mohylového hrobu z Tulešic, okres Znojmo

Variant title
Das Inventar des Hügelgrabes aus Tulešice, Kreis Znojmo
Contributor
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. 289-291
Extent
289-291
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document