Die Wassergottheiten der irdischen und der himmlischen Sphäre in der bildenden Kunst der Antike

Variant title
Vodní božstva pozemské a nebeské sféry ve výtvarném umění antickém
Водные божества земной и небесной сферы на памятникай античного изобразительного искусства
Author: Hrubý, Jiří
Contributor
Bromová, E. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [109]-119
Extent
[109]-119
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document