Velkomoravské mohylové kostrové pohřebiště v Boršicích u Buchlovic

Variant title
Курганный могильник эпохи Великой Моравии близ с. Боршицы при Бухловицах
Das Grossmährische Hügelgräberfeld in Boršice bei Buchlovice
Contributor
Dostál, Bořivoj (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [75]-85
Extent
[75]-85
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Boršické mohylové pohřebiště, i když byly na něm dosud objeveny jen tři kostrové hroby, poskytlo nové poznatky důležité pro řešení některých otázek velkomoravských mohylníků. Zaslouží si proto podrobnějšího zpracování a zhodnocení, a to tím spíše, že moravským mohylovým slovanským pohřebištím byla dosud věnována celkem malá pozornost,1 přestože mohou poskytnout mnohé cenné doklady pro řešení důležitých otázek historických, hlavně z doby říše Velkomoravské.
Document