Θεός a Θεοί u Xenofana z Kolofónu

Variant title
Θεός und Θεοί bei Xenophanes von Kolophon
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [61]-69
Extent
[61]-69
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document