Keramické depoty doby bronzové v ČSSR a v Rakousku

Variant title
Keramische Depots der Bronzezeit in der ČSSR und in Österreich
Керамические склады бронзового века в ЧССР и Австрии
Keramičeskije sklady bronzovogo veka v ČSSR i Avstrii
Contributor
Vavřín, J. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [117]-133
Extent
[117]-133
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document