Die griechische Personalendung -μην

Variant title
Řecká osobní přípona -μην
Author: Erhart, Adolf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. [21]-28
Extent
[21]-28
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document