Gr. ΣΦΩ, ΣΦΕΙΣ

Variant title
Ř. ΣΦΩ, ΣΦΕΙΣ
Греческие формы σφώ, σφεις
Grečeskije formy σφώ, σφεις
Author: Erhart, Adolf
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 6, iss. E2, pp. 135-140
Extent
135-140
Type
Article
Language
French
License: Not specified license
Document