Nejnovější práce o zemědělských poměrech ve starém Pylu

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 6, iss. E2, pp. 178-180
Extent
178-180
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Obsahuje přehled nových prací s tematikou starého Pylu, např. E. L. Bennet: The Pylos Tablets, Texts of the Inscriptions Found, 1939-1954 aj.
Document