Doktoráty z archeologie dosažené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1966-1970

Variant title
Докторские звания по археологии, присвоенные на Философском факультете Университета им. Я.Э. Пуркине в г. Брно в 1966-1970 гг.
Doktorate aus dem Wissensfach Archäologie, die auf der Philosophischen Fakultät der UJEP in Jahren 1966 bis 1970 erteilt wurden
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973, vol. 21, iss. E17, pp. 139-140
Extent
139-140
Type: Other
Language
Czech
License: Not specified license
Document