Míšení prózy a veršů v antické románové literatuře

Variant title
Die Einheit von Prosa und Vers in der antiken Romanliteratur
Переплетение прозы и стихов в античном романе
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973, vol. 21, iss. E17, pp. 83-102
Extent
83-102
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document