Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou v opevněné části neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích

Variant title
Das Grab der Kultur mit der mährischen bemalten Keramik in dem befestigten Teil der neolithischen Siedlung in Těšetice-Kyjovice
Погребение культуры с моравской расписной керамикой в укрепленной части неолитического поселения Тешетице-Киевице
Pogrebenije kul'tury s moravskoj raspisnoj keramikoj v ukreplennoj časti neolitičeskogo poselenija Tešetice-Kijevice
Contributor
Cablikova, T. (Translator of Summary)
Stuchlíková, Ludmila (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973, vol. 21, iss. E17, pp. 55-59
Extent
55-59
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document