[Kulczycka-Leciejewiczowa, Anna. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej : próba zarysu organizacji przestrzennej]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 43, iss. E39, pp. 162-163
Extent
162-163
  • ISSN
    0231-7915
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Kulczycka-Leciejewiczowa, Anna. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej: próba zarysu organizacji przestrzennej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1993. 223 s. ISBN 83-85463-20-8.
Document