Zajímavý objekt kultury s MMK ze sídliště Lesůňky II, okres Třebíč

Variant title
Ein interessantes Objekt der Kultur mit mährischer bemalter Keramik an der Lokalität Lesůňky II, Bez. Třebíč
Интересный объект культуры с моравской расписной керамикой в селении Лесуньки II, район Тржебич [i.e. Тршебич]
Contributor
Binová, Galina Pavlovna (Translator of Summary)
Tomášová, V. (Translator of Summary)
Hochmanová, V. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 276-282
Extent
276-282
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document