Velkomoravská studna z Břeclavi-Pohanska

Variant title
Der grossmährische Brunnen aus Břeclav-Pohansko
Великоморавский колодец из Бржецлава-Поганско
Velikomoravskij kolodec iz Bržeclava-Pogansko
Contributor
Jelínková, Jana (Translator of Summary)
Hájek, Otto (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [203]-214
Extent
[203]-214
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document