Neolitické a eneolitické nálezy z jeskyně Turold u Mikulova, okr. Břeclav

Variant title
Neolithische und eneolithische Funde aus der Hohle Turold in der Nähe von Mikulov, Bezirk Břeclav
Неoлитические и энеолитические находки из пещеры Турольд под городом Микулов
Contributor
Pospíšil, Ivo (Translator of Summary)
Munzar, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [75]-90
Extent
[75]-90
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document