Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Hluku-Dolního Němčí

Variant title
Neolithische Siedlung mit bemalter Keramik bei Hluk-Dolní Němčí
Неолитическое поселение с расписной керамикой недалеко от города Глук-Долни Немчи
Neolitičeskoje poselenije s raspisnoj keramikoj nedaleko ot goroda Gluk-Dolni Nemči
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [65]-73
Extent
[65]-73
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document