[Točík, Anton. Výčapy-Opatovce a ďalšie pohrebiská zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 306-307
Extent
306-307
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Točík, Anton. Výčapy-Opatovce a ďalšie pohrebiská zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1979. 366 s., 98 s. obr. příl. Materialia Archaeologica Slovaca; Tomus 1.
Document