Pravěké nálezy ze Šakvic, okr. Břeclav

Variant title
Prähistorische Funde aus Šakvice
Находки с доисторических времен в Шаквицах
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 286-290
Extent
286-290
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document