Žárové hroby z doby římské z Hrubčic (okr. Prostějov)

Variant title
Brandgräber der römischen Zeit von Hrubčice (Bez. Prostějov)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. [43]-50
Extent
[43]-50
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Úkolem článku bylo zrevidovat starší nález žárových hrobů z doby římské a zároveň posoudit, do jaké míry je možno využit materiálu z jednotlivých hrobových celků pro vědecké účely. Přesto, že výsledek práce je negativní v tom smyslu, že se nepodařilo ani jeden hrobový celek sestavit kompletně, zaujímá nález významné postavení mezi archeologickým materiálem z doby římské, neboť obsahuje předměty (např. spony), jichž je možno, zejména v otázkách chronologie, s úspěchem použít samostatně, nezávisle na ostatním materiálu.
Summary language
Document