Schüsseln mit Mäander- und Girlandenverzierung in der sudmährischen Hallstattzeit

Variant title
Mísy s výzdobou meandrů a girland v jihomoravském halštatu
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. [23]-36
Extent
[23]-36
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document