[Vencl, Slavomil. Otázky poznání vojenství v archeologii]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 181-184
Extent
181-184
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Vencl, Slavomil. Otázky poznání vojenství v archeologii = Problems Relating to the Knowledge of Warfare in Archaeology. Praha: Archeologický ústav ČSAV, 1984. 409 s. Archeologické studijní materiály; 14
Document