[Stabryła, Stanisław. Anticzna teoria literatury]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 205
Extent
205
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Stabryła, Stanisław. Anticzna teoria literatury. Kraków: Ossolineum, 1982. 68 s. Polska Akademia Nauk, oddzial w Krakowie, Nauka dla wszystkich; Nr. 354. ISBN 8-304-01261-8.
Document