Keramika jiříkovického typu zdobená vodorovným žlábkováním

Variant title
Waagrecht kannelierte Gefäßgruppe der Keramik des Typs Jiříkovice
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 81-103
Extent
81-103
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document