Prozimetrické pasáže v starořeckých románech

Variant title
Zu den prosimetrischen Stellen in den griechischen Romanen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 125-132
Extent
125-132
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document