Bemerkungen zur Problematik der mährischen Hallstattzeit - I

Variant title
Poznámky k problematice moravského halštatu - I
Заметки к проблематике моравского гальштата - I
Contributor
Merta, Rudolf (Translator)
P. L. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. [23]-56
Extent
[23]-56
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Document