[Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 147-148
Extent
147-148
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Češka, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 132 s. Spisy University v Brně. Filosofická fakulta; č. 62.
Document