[Coleman, Robert. The dialect geography of ancient Greece]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. 287-288
Extent
287-288
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Coleman, Robert. The dialect geography of ancient Greece. Hertford, 1964. s. 57-126. Transactions of the Philological Society 1963.
Document