ΔΩΡΙAΖΕΙΝ - auf dorische Weise

Variant title
Po dórsku
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. [57]-58
Extent
[57]-58
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document