České přepracování Aischylovy Oresteie

Variant title
Die tschechische Umarbeitung von Aischylos' "Orestie"
Contributor
Petr, Pavel (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. [249]-258
Extent
[249]-258
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document