[Ławińska-Tyszkowska, Janina; Szastyńska-Siemion, Alicja. Studia hellenistica: elementy dramatyczne idylli Teokryta]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 18, iss. E14, pp. 292-293
Extent
292-293
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Ławińska-Tyszkowska, Janina; Szastyńska-Siemion, Alicja. Studia hellenistica: elementy dramatyczne idylli Teokryta. Wroclaw: [s.n.], 1967. 176 s. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Ser. A; Nr. 117.
Document