[Bukowski, Zbigniew; Dąbrowski; Gardawski, Aleksandr; Gediga, Boguslaw; Łuka, Leon Jan; Okulicz, Łuoja; Węgrzynowicz, Teresa; Woźniak, Zenon. Prahistoria ziem polskich. Tom 4, Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 155-157
Extent
155-157
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document