Keramika středodunajské kulturní tradice : příspěvek k diskusi o terminologii raného středověku

Variant title
Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition : Beitrag zur Diskussion über die Terminologie des Frühmittelalters
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1996, vol. 44, iss. E40, pp. [61]-67
Extent
[61]-67
  • ISSN
    0231-7915
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Práce vznikla s podporou grantu reg.č. 404/94/0410 Grantové agentury ČR.
Document