The development of the Attic-Ionic long-vowel system

Variant title
Vývoj ionsko-attického dlouhovokalického systému
Развитие йоническо-аттической долговокалической системы
Contributor
Kostomlatský, Samuel (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. [73]-84
Extent
[73]-84
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document