[Gedl, Marek. Uwagi o gospodarce i strukturze społecznej ludności kultury łużyckiej w południowej Polsce]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 145
Extent
145
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Gedl, Marek. Uwagi o gospodarce i strukturze społecznej ludności kultury łużyckiej w południowej Polsce. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1961. 86 s. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i studia; t. XXXII.
Document