Kulturní jáma z konce střední doby bronzové v Křepicích (o. Břeclav)

Variant title
Культурная яма с конца среднего бронзового периода в деревне Кржепице [i.e. Кршепице] (район Бржецлав)
Eine Kulturgrube aus dem Ende der Mittelbronzezeit in Křepice (Bezirk Břeclav)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 187-189
Extent
187-189
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document