Nové epipaleolitické stanoviště u Hustopečí na jižní Moravě

Variant title
Eine neue epipaläolithische Fundstelle bei Hustopeče in Südmähren
Новое место эпипалеолитических находок вблизи г. Густопече в южной Моравии
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. [7]-17
Extent
[7]-17
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document