Mladohradištní a středověké nálezy z Deblína (okres Brno-venkov)

Variant title
Frühburgwallzeitliche und mittelterliche Funde aus Deblín (Bezirk Brno-Umgebung)
Великоморавские и средневековые находки в селе Деблин (вблизи г. Брно)
Contributor
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 192-195
Extent
192-195
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document