Bedeutung der Klassizismen in der römischen Bildhauerei

Variant title
Význam klasicismu v římském císařství
Значение классических элементов в римской скульптуре
Značenije klassičeskich èlementov v rimskoj skul'pture
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. [107]-112
Extent
[107]-112
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document