Lužická keramika z Brna - Tkalcovské ulice

Variant title
Лужицкая керамика из Брно - Ткалцовска улица
Lužickaja keramika iz Brno - Tkalcovska ulica
Lausitzische Keramik aus Brünn - Tkalcovská-Strasse
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 189-192
Extent
189-192
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document