Die römischen Auxiliarformationen im unteren Donauraum

Title: Die römischen Auxiliarformationen im unteren Donauraum
Variant title
Římská auxilia v dolním Podunají
Author: Beneš, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, vol. 19, iss. E15, pp. [159]-210
Extent
[159]-210
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language