Hrob H 14 kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo

Variant title
Das Grab H 14 der Kultur mit mährischer bemalter Keramik aus Těšetice-Kyjovice, Bezirk Znojmo
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 41, iss. E37, pp. [25]-42
Extent
[25]-42
  • ISSN
    0231-7915
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document