Diplomy a doktoráty udělené na Katedře archeologie FF MU v letech 1986-1990

Variant title
Diplome und Doktorate, die am Lehrstuhl für Archäologie der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno in den Jahren 1986-1990 erteilt wurden
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, vol. 41, iss. E37, pp. [187]-188
Extent
[187]-188
  • ISSN
    0231-7915
Type: Other
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document