Der Wortparallelen αὐδή und φωνή in der archaischen epischen Sprache

Variant title
Dvojice výrazů αὐδή a φωνή v starořecké archaické epice
Парные выражения αὐδή и φωνή в древнегреческой архаической эпике
Parnyje vyraženija αὐδή i φωνή v drevnegrečeskoj archaičeskoj èpike
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. [67]-76
Extent
[67]-76
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Document