Archeologické vykopávky v Myrmekeiu

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 150-151
Extent
150-151
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Michałowski, Kazimierz. Wykopaliska polsko-radzieckie w Mirmeki. 1, Mirmeki: Wykopaliska odcinka polskiego w r. 1956. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. 166 s., 17 tab., 8 plánků, 141 obr.
Document