Zpráva o zachraňovacím výzkumu horákovské osady v Bulharech (okr. Břeclav)

Variant title
Справка о предохранительном исследовании селища гораковской культуры около деревни Булгар
Bericht über die Retungsgrabung au der Siedlung der Horákover-Kultur bei Bulhary
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 87-92
Extent
87-92
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document