Střídání prózy a verše v díle Lukianově

Variant title
Der Wechsel von Prosa und Vers bei Lukianos
Чередование прозы и стихотворной формы в творчестве Лукиана
Čeredovanije prozy i stichotvornoj formy v tvorčestve Lukiana
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [253]-261
Extent
[253]-261
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document