Ke starší šňůrové keramice na Moravě

Variant title
Zur Frage der älteren Schnurkeramik in Mähren
Относительно вопроса о ранней керамике со шнурообразным орнаментом в Моравии
Contributor
Plátková, Helena (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [89]-92
Extent
[89]-92
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document