Nové lokality tiszapolgárskej skupiny

Variant title
Neue Fundorte der Tiszapolgár-Gruppe
Новые местонахождения культуры тиссо-польгарской группы
Novyje mestonachoždenija kul'tury tisso-pol'garskoj gruppy
Contributor
Nieburová, B. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [79]-84
Extent
[79]-84
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Document